Zen Shiatsu -Momizen-

For
 * Backache

 * Muscular Tension

 * Neck and Shoulder Stiffness

menu

Relaxation 

30min. 2,100yen(tax included)

50min. 2,980yen(tax included)

80min. 4,980yen(tax included)

 

Zen Shiatsu

60min. 4,980yen(tax included)